Teplická plastová okna – POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 25.5.2021

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti TEPLICKÁ PLASTOVÁ OKNA, spol. s r.o.

obracím se na Vás jakožto na společníka společnosti TEPLICKÁ PLASTOVÁ OKNA, spol. s r.o., IČO: 250 28 863, se sídlem Dubská 810/30, 415 01 Teplice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 13160 (dále jen „Společnost“). S hlubokým zármutkem Vám tímto dávám na vědomí, že jediný jednatel Společnosti pan Václav Vít zemřel.

V souladu s ustanovením § 183 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), Vám oznamuji,

že svolávám valnou hromadu Společnosti (dále jen „VH“).

VH se uskuteční dne 25.5. 2021 v 13:00 hod., místem konání VH jsou Teplice, Trnovany, Štúrova 667/9, tj. místo, kde má Společnost své kanceláře.

Program VH je následující:

  1. Zahájení valné hromady. Ověření řádného a včasného svolání valné hromady. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
  2. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní rok 2019.
  3. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní rok 2020.
  4. Jmenování nového jednatele společnosti, a to paní Hany Filipek, nar. 08. dubna 1979, trvale pobytem Štúrova 493/23, Trnovany, 415 01 Teplice.
  5. Závěr.

Návrh usnesení VH:

Valná hromada zvolila

 

- za předsedu této řádné valné hromady:

 

paní Hanu Filipek, nar. 08. dubna 1979, trvale pobytem Štúrova 493/23, Trnovany, 415 01 Teplice

 -          za zapisovatele této řádné valné hromady:

pana Mgr. Romana Bělohlavého, IČO: 714 72 614, advokáta se sídlem Moskevská 1461/66,  360 01 Karlovy Vary

  • Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní rok 2019.
  • Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní rok 2020.
  • Valná hromada společnosti jmenuje do funkce jednatele společnosti paní Hanu Filipek,  nar. 08. dubna 1979, trvale pobytem Štúrova 493/23, Trnovany, 415 01 Teplice.

Tímto Vás, jakožto společníka Společnosti, zvu na shora uvedenou VH.

S pozdravem

V Teplicích dne 21. 04. 2021

________________________

Hana Filipek, správce pozůstalosti společníka Petera E. Filipka

DOPORUČENĚ S DODEJKOU DO VLASTNÍCH RUKOU !

PŘÍLOHA   - řádná účetní závěrka za účetní rok 2019

- řádná účetní závěrka za účetní rok 2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>