Pozvánka na valnou hromadu dne 8.10.2020

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

BYTOVÁ SPOLEČNOST TEPLICE,  spol. s r.o.

obracím se na Vás jakožto na společníka společnosti BYTOVÁ SPOLEČNOST TEPLICE, spol. s r.o., IČO: 467 08 561, se sídlem Štúrova 667/9, Trnovany, 415 01 Teplice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 2308 (dále jen „Společnost“).

V souladu s ustanovením § 181 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), Vám oznamuji,

že svolávám valnou hromadu Společnosti (dále jen „VH“).

VH se uskuteční v pondělí dne 08. 10. 2020 v 11:00 hod., místem konání VH jsou Teplice, Trnovany, Štúrova 667/9, tj. sídlo Společnosti.

Program VH je následující:

  1. Zahájení valné hromady. Ověření řádného a včasného svolání valné hromady. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
  2. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní rok 2019.
  3. Jmenování nového jednatele společnosti, a to paní Hany Filipek, nar. 08. dubna 1979, trvale pobytem Štúrova 493/23, Trnovany, 415 01 Teplice.
  4. Závěr.

Návrh usnesení VH:

Valná hromada zvolila

- za předsedu této řádné valné hromady:

pana Michaela Kempfa, nar. 02. října 1958, trvale pobytem D-63829 Krombach, Finkenweg 14, Spolková republika Německo

 -          za zapisovatele této řádné valné hromady:

paní Hanu Filipek, nar. 08. dubna 1979, trvale pobytem Štúrova 493/23, Trnovany, 415 01 Teplice

Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní rok 2019

Valná hromada společnosti jmenuje do funkce jednatele společnosti paní Hanu Filipek,  nar. 08. dubna 1979, trvale pobytem Štúrova 493/23, Trnovany, 415 01 Teplice.

Tímto Vás, jakožto společníka Společnosti, zvu na shora uvedenou VH.

S pozdravem

___________________________

Michael Kempf, jednatel

Krombach 10.9.2020

PŘÍLOHA - řádná účetní závěrka za účetní rok 2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>